Contact

Informatie nodig?

We helpen u graag verder!

Gelieve een geldige voornaam in te geven.
Gelieve een geldige naam in te geven.
Gelieve een geldige telefoon- en/of GSM-nummer in te geven.
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.
Gelieve een bericht in te geven.


Realmart vastgoed - vermogensbeheer - verzekeringen


Kolonel Dusartplein 16 bus 1
3500 Hasselt

BTW BE 0897.777.758
+32 11 93 33 10

Open op afspraak.

Derdenrekening:
BE18 0688 9786 4965

Maatschappelijke zetel:
Genkersteenweg 300, 3500 Hasselt

Waarborgorganisme:
NV AXA Belgium - 730.390.160

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 506525 (Erkend in België) - Jan Martens - FSMA-nummer 104359
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be