Vermogensbeheer

Realmart begeleidt u zowel op bank- als verzekeringsgebied
(Tak 21, Tak 23 en Tak 26).

In deze complexe kapitaalmarkt is het belangrijk dat uw vermogensportefeuille professioneel geoptimaliseerd wordt met de juiste invulling en spreiding. Dit met de nodige zorgvuldigheid en in functie van uw persoonlijke doelstelling en risicoprofiel.

Actief beheer op maat van uw vermogensportefeuille

Samen met u kijken we naar uw financiële toekomstplannen en bepalen we uw beleggingsprofiel, waarna we uw vermogensportefeuille samenstellen naar uw persoonlijke doelstellingen. Deze portefeuille wordt daarna op maat door ons actief beheerd.

Pensioenopbouw

Naast het wettelijke pensioen, na uw actieve loopbaan, begeleiden we u nu in de opbouw van uw aanvullend pensioen. Dit geldt zowel voor u als particulier of als zelfstandige. We begeleiden u doorheen de verschillende pensioenpijlers met de nodige fiscale optimalisatie. Dit kan zowel in Pensioensparen, Lange termijnsparen, Vrij aanvullend pensioen (Vapz), Groepsverzekering en Individuele pensioentoezegging (Ipt).

Successieplanning

Bepaal zelf wie wat krijgt van uw roerend- en onroerend vermogen. We bespreken samen uw wensen in de optimalisatie van uw vermogen naar uw nabestaanden en voorzien u hierin van de nodige begeleiding.

Contacteer ons

Samenwerkende partners: